Background

FEADER

«Melloras tecnolóxicas en industria láctea»
(C-01-PDR-16)

Promotor: QUEIZUAR, SL
Inversión: 251.034,13 €
Ayuda pública: 100.413,65 €

FEADER

«Melloras tecnolóxicas en industria láctea»
(C-26-PDR-17)

Promotor: QUEIZUAR, SL
Inversión: 581.152,67 €
Ayuda pública: 203.403,43 €

FEADER

«Melloras tecnolóxicas en industria láctea»
(C-24-PDR-18)

Promotor: QUEIZUAR, SL
Inversión: 1.699.227,62 €
Ayuda pública: 594.729,67 €

FEADER

Ampliación de Queixería

(C-29-PDR 20)

Promotor: QUEIZUAR, SL
Inversión: 4.132.813,27 €
Ayuda pública: (35%) 1.446.484,64 €