Background

FEADER

«Melloras tecnolóxicas en industria láctea
( C-01-PDR-16 )»

Promotor: QUEIZUAR, SL
Inversión: 251.034,13 €
Ayuda pública: 100.413,65 €

FEADER

«Melloras tecnolóxicas en industria láctea
( C-26-PDR-17 )»

Promotor: QUEIZUAR, SL
Inversión: 581.152,67 €
Ayuda pública: 203.403,43 €

FEADER

«Melloras tecnolóxicas en industria láctea
( C-24-PDR-18 )»

Promotor: QUEIZUAR, SL
Inversión: 1.699.227,62 €
Ayuda pública: 594.729,67 €

FEADER